•  

  Code Sociale Ondernemingen

 • broken image

  AI Annotatielab is per

  maart opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen met de status ‘in aanvraag’.

  Wat betekent de Code? De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first.

  De Code omvat 5 principes die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat.
  De Code creëert herkenbaarheid en vertrouwen.

  Is een onderneming opgenomen in het Register, dan
  kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot
  diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming.

  De Code is ook een stuk gereedschap op weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren.

  Je kan hier meer informatie vinden over de aanvraag van het AI Annotatielab.

 • De 5 principes van de Code en hoe AI Annotatielab daaraan voldoet

   

  Principe 1 Missie: Geborgd en meetbaar
  Impact first – dat is waar het allemaal om draait. Wat is je missie? Hoe wil je die bereiken? De sociale onderneming legt haar maatschappelijke missie statutair vast, concretiseert haar doelen en maakt de realisatie ervan inzichtelijk.

  AI Annotatielab

  Zie statuten AI Annotatielab en zie Missie, visie en doelen AI Annotatielab 

   

  Principe 2 Stakeholders: Bepaling en dialoog De sociale onderneming bepaalt wie de relevante stakeholders zijn in het licht van de missie. Vervolgens gaat de onderneming een constante dialoog aan met die stakeholders. Deze dialoog is dé weg naar
  systeemverandering en creëert meer draagvlak.

  AI Annotatielab

  In de Raad van Advies zijn diverse stakeholders opgenomen waaronder iemand met expertise in het Sociale Domein en kennis van de arbeidsmarkt, een opdrachtgever en een ervaringsdeskundige.

  Daarnaast vullen de deelnemers aan het eind van het traject een evaluatieformulier in. De input wordt gebruikt om
  het leerwerktraject verder te verbeteren.

  Tot slot wordt jaarlijks de dienstverlening van het AI Annotatielab met de klantmanagers van de gemeentes
  geëvalueerd. 

  Principe 3 Financiën: In overleg en zorgvuldig afgewogen Monetairewinst is niet waar het bij de sociale onderneming om draait. Dus heeft de onderneming een statutair geborgd financieel beleid dat bijvoorbeeld beperkingen stelt aan de uitkeringen aan de aandeelhouder(s).

  AI Annotatielab

  Zie statuten: Artikel 21. Maatschappelijke reserve. Winst. Uitkering.

  Principe 4 Implementatie: Registreren en reflecteren De onderneming laat zich registreren in het Register Sociale Ondernemingen en is bereid om vervolgens actief te participeren in die gemeenschap van sociale ondernemingen.
  De onderneming staat er voor open om constructieve suggesties voor verbetering te ontvangen én uit te delen.

  AI Annotatielab

  AI Annotatielab registreert zich in het Register Sociale Ondernemingen (nu in aanvraag) en staat volledig achter
  principe 4.

  Principe 5 Transparantie: Actief en toegankelijk De onderneming voert een actief informatiebeleid waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. De onderneming laat zien hoe zij invulling geeft aan haar missie, wat de gerealiseerde impact is, hoe de
  financiering van de onderneming in elkaar steekt, enzovoorts. Alle informatie is eenvoudig vindbaar op de website, toegankelijk geschreven en wordt desgevraagd nader toegelicht.

  AI Annotatielab

  Zie statuten:

  Artikel 20. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.

  Artikel 21. Maatschappelijke reserve. Winst. Uitkering.

  AI Annotatielab is opgericht op 30 januari 2024. Zij zal in januari 2025 haar resultaten presenteren gerelateerd
  aan haar missie, visie en doelen.

  wil je meer weten?

  neem contact met ons op!

  broken image