• Wij kennen uw uitdagingen

  Bij AI Annotatielab begrijpen we de data-obstakels waarmee u wordt geconfronteerd.
  Onze klanten kiezen voor ons omdat we de uitdagingen waar zij mee worstelen,
  effectief aanpakken

  broken image

  Datakwaliteit is onvoldoende en data-annotatie kost veel tijd

  Menselijke intelligentie is nodig om bestaandedatasets te verrijken. Tegelijkertijd is data-annotatie een arbeidsintensieve en geestdodende taak voor medewerkers, maar ook inefficiënt, waardoor waardevolle tijd, geld en expertise worden verspild.

   

  Wij bieden hoge data-annotatie kwaliteit door actieve begeleiding van medewerkers: Onze medewerkers worden dagelijks begeleid, waarmee wij de kwaliteit van hun werk monitoren en de juiste aandacht kunnen besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling.

  Directe interactie tussen u en het annotatieteam: U kunt op locatie uw opdracht uitleggen en direct feedback geven op de geleverde output,
  waardoor een naadloze samenwerking ontstaat en het u kwalitatief hoogstaande en consistente data oplevert.

  broken image

  Bezorgdheid over de privacy en veiligheid van de data  

  De bezorgdheid over het delen van gevoelige informatie met onbekende organisaties, en de onzekerheid over wie toegang heeft tot de data, samen met de angst voor mogelijke negatieve effecten van onzorgvuldige dataverwerking, leidt tot zorgen over de veiligheid en privacy van data.


  Wij bieden veilig gebruik van uw data door onze organisatieopzet in Nederland:

  Onze medewerkers werken op een centrale en vaste werkplek in Nederland waar we enerzijds een fijne werkomgeving (die voldoet aan de Nederlandse Arbowet) creëren en anderzijds veilig en zorgvuldig gebruik van uw data kunnen waarborgen.

  broken image

  Werk uitbesteden naar platformen is oncomfortabel en toch niet goedkoop

  Het uitbesteden van data-annotatie naarlagelonenlanden kan een ingewikkelde keuze zijn, die vaak in strijd is met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien maskeert de lage prijs van annotatieplatforms vaak de realiteit: de datakwaliteit is vaak ondermaats. Dit leidt tot correcties en herzieningen, waardoor de oorspronkelijke besparingen omslaan in onverwachte kosten.

   

  Wij bieden maatschappelijkverantwoord ondernemen: Doordat wij werkervaringsplekken aanbieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondernemen wij samen met u maatschappelijk verantwoord.